Fizikocheminiai tyrimai

Kosmetikos gaminių fizikocheminiai tyrimai leidžia įvertinti tokių gaminių saugą, stabilumą ir veiksmingumą, taip pat apima pagrindinių kokybės parametrų ir produkto sudėties nustatymą, pavojingų medžiagų buvimo ir kiekio gaminyje įvertinimą. Atliekame išsamius tiek žaliavų, tiek gatavų produktų fizikinių ir cheminių ypatybių tyrimus. Mūsų laboratorijoje taip pat atliekami suderinamumo su atitikties standartų reikalavimais ir gamintojų pateiktomis techninėmis specifikacijomis tyrimai.

 

J. S. Hamilton laboratorijose naudojama tinkama aukščiausios klasės įranga ir teikiamos įvairių tyrimų paslaugos, įskaitant šiuos tyrimus:

 • sunkiųjų metalų (arseno, švino, kadmio, gyvsidabrio, nikelio);
 • vandens aktyvumo;
 • nitrozaminų;
 • konservantų;
 • alergenų;
 • pH;
 • tankio;
 • chloridų, tokių kaip NaCl;
 • sausųjų organinių medžiagų;
 • putodaros gebos ir kt.

Taip pat siūlome šias analitines paslaugas:

 • aukštos kokybės skysčių chromatografijos (HPLC), dujų chromatografijos (GC), induktyviai susietos plazmos (ICP) analizės metodų kūrimo ir patvirtinimo;
 • grynumo analizės;
 • tapatumo analizės;
 • analitinio metodo perdavimo.