Apsaugos nuo saulės gaminių tyrimų metodai

Prieš pradėdamas teikti rinkai apsaugos nuo saulės priemonę, jos gamintojas privalo atlikti tyrimus, pagrindžiančius gaminio suteikiamą apsaugą nuo ultravioletinių saulės spindulių (UVB ir UVA). Apsaugos nuo saulės produktų SPF parametro įvertinimas atliekamas matuojant ir lyginant mažiausią eriteminę kosmetikos priemonės dozę, užteptą ant apsaugotos odos, su mažiausia eritemine doze, užtepta ant neapsaugotos odos. Tyrimas, kuriuo nustatomas apsaugos nuo saulės UVA spindulių laipsnis, atliekamas in vitro (ne gyvame organizme), naudojant specializuotą įrangą ir PMMA plokšteles. Siekiant paneigti bet kokius alerginius ar toksinius pokyčius po UV spinduliuotės poveikio, atliekamas fototoksiškumo ir fotoalergijos vertinimas.

J. S. Hamilton kosmetikos gaminių tyrimų centro siūlomos paslaugos:

  • apsaugos nuo saulės produktų SPF (apsaugos nuo saulės faktoriaus) nustatymas in vivo (gyvame organizme), taikant EN ISO 24444 reikalavimus atitinkantį metodą;
  • tyrimo in vitro (ne gyvame organizme) procedūra, skirta įvertinti apsaugos nuo saulės produktų teikiamą apsaugą nuo UVA spindulių pagal Standarto PN-EN ISO 24443 reikalavimus;
  • atsparumo vandeniui – didelio atsparumo vandeniui tyrimai in vivo (gyvame organizme) pagal EN ISO 24444 ir „Cosmetics Europe“ gaires;
  • fotoalergijos ženklinimas pagal „Cosmetics Europe“ gaires;
  • fototoksiškumo ženklinimas pagal „Cosmetics Europe“ gaires.