Ženklinimas

Tinkamas maisto produktų ženklinimas yra svarbus komunikacijos elementas, nes jis leidžia vartotojams daugiau sužinoti apie produktą. Svarbiausia maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų taisyklė – suteikti vartotojams informacijos, kuri leistų priimti sąmoningą sprendimą renkantis maisto produktą ir neklaidintų vartotojų.

Bendrieji maisto produktų ženklinimo reikalavimai standartizuoti Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Pagrindiniai ženklinimo reikalavimai skirti užtikrinti, kad vartotojai gautų teisingą, aiškią ir lengvai suprantamą informaciją.

Draudžiama bet kokia apgaulingo ženklinimo praktika, ypač tokia, kuri gali suklaidinti vartotoją dėl:

  • produkto charakteristikų,
  • sudedamųjų dalių;
  • kiekio;
  • ilgaamžiškumo;
  • kilmės šalies arba vietos;
  • gamybos metodų;
  • savybių, kurių produktas neturi;
  • tam tikrų savybių, kurios iš tikrųjų būdingos visiems panašiems maisto produktams.

Sekargas Hamilton siūlo maisto produktų etikečių įvairiomis kalbomis patikros paslaugą.