Juslinė analizė

Juslinė analizė yra išskirtinis maisto produktų tyrimų metodas, suteikiantis informacijos apie produktą, kurios negalima gauti kitais tyrimo būdais. Poreikis gauti ir naudoti šią informaciją kuriant, kontroliuojant ir gerinant produktus lėmė sistemingai didėjantį susidomėjimą jusliniais tyrimais. Tai prisidėjo prie šios analizės rūšies vystymo – dabar ji yra viena svarbiausių laboratorinių tyrimų paslaugų.

Norint gauti patikimos ir naudingos informacijos, labai svarbu juslinius tyrimus patikėti patyrusiems ekspertams. J. S. Hamilton laboratorijos jau daugelį metų atlieka juslinius tyrimus standartizuotomis ir kontroliuojamomis sąlygomis. Tai tapo įmanoma įrengus modernią laboratoriją, atitinkančią reikiamus standartus. Aukštos kvalifikacijos ir nuolat prižiūrima specialistų komanda tyrimus atlieka taikydama standartizuotus metodus ir savas tyrimų procedūras.

J. S. Hamilton laboratorijose siūlomi įvairūs tyrimų metodai, skirti juslinėms ėminio savybėms įvertinti.

  • Juslinis tyrimas – paprastas aprašomasis metodas (1 ekspertas)
  • Juslinis tyrimas – paprastas aprašomasis metodas (3–6 ekspertai)
  • Juslinis tyrimas – vertinimo metodas pagal kliento specifikacijas
  • Juslinis tyrimas – aprašomasis ir vertinimo metodas (1 produktas, 5 vertintojai)
  • Juslinių profilių sudarymas
  • Tyrimas „trikampio“ metodu