Laikymo trukmės ir stabilumo tyrimai

Saugant maisto produktus juose gali įvykti tam tikrų pokyčių, kurie turi įtakos maisto kokybei, priimtinumui vartotojams ir net žmonių sveikatai. Visiems maisto produktams yra nustatyta tinkamumo vartoti trukmė, t. y. laikotarpis, per kurį kokybės rodikliai (fizikiniai, cheminiai ir mikrobiologiniai) nenukrypsta nuo galiojančiuose norminiuose dokumentuose nustatytų kriterijų, maisto produktas išlaiko savo maistinę vertę ir netampa nepriimtinas vartotojams dėl pasikeitusių juslinių charakteristikų. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 apibrėžė bendruosius maisto saugos reikalavimus, kurie nustato, kad maisto produktai negali būti tiekiami rinkai, jei jie yra nesaugūs, kenksmingi sveikatai arba netinkami vartoti žmonėms. Tinkamumo vartoti trukmės tyrimai leidžia įvertinti produktų pokyčių laikui bėgant mastą ir tendencijas.

Mikrobiologiniai procesų išbandymai

Mikrobiologiniai procesų išbandymai leidžia gauti informacijos apie į maisto produktus sąmoningai įterptų mikroorganizmų elgseną ir yra vienas iš tinkamumo vartoti trukmės nustatymo metodų. Atsižvelgiant į pasirinktą rizikos vertinimo būdą, šis tyrimo metodas gali būti taikomas žaliavoms gamybos proceso metu, tarpiniams produktams arba galutiniam maisto produktui tirti.

Įskiepytų mikroorganizmų koncentracija ir augimo sparta imituoja numatytą produkto tinkamumo vartoti trukmę ir suteikia specialistų patvirtintą produkto saugos garantiją per visą produkto tinkamumo vartoti laikotarpį. J. S. Hamilton Poland sp. z o.o. laboratorija atlieka mikrobiologinius tyrimus, siekdama įvertinti mikroorganizmų augimo potencialą (δ). Atliekant minėtus tyrimus siekiama užtikrinti, kad paruošti vartoti maisto produktai atitiktų pasirinktiems mikroorganizmams nustatytus saugos kriterijus per visą jų galiojimo laiką.

Tikrinimas vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

  • EURL LM TECHNINIŲ REKOMENDACIJŲ DOKUMENTAS, kuriuo remiantis atliekami gatavų produktų tinkamumo vartoti trukmės tyrimai, vertinant monocitogenines listerijas (Listeria monocytogenes) (3 versija, 2014 m. birželio 6 d., 1 pakeitimas – 2019 m. vasario 21 d.);
  • PN-EN ISO 20976-1: 2019-05. Maisto grandinės mikrobiologija. Maisto ir pašarų produktų tyrimų užkrečiant bakterijomis atlikimo gairės.

Mikrobiologiniai procesų išbandymai yra svarbūs paruoštų vartoti maisto produktų gamintojams. Vykdant šį tyrimą nustatomas ne tik monocitogeninės listerijos (Listeria monocytogenes) augimo potencialas (δ), bet ir produkto mikroflora ir jos pokyčiai bei produkto fizikinių ir cheminių savybių (pH, vandens aktyvumas) pakitimai tinkamumo vartoti laikotarpiu.

Susisiekite su mūsų specialistais, kad galėtumėte parengti tinkamumo vartoti trukmės tikrinimo programą, skirtą būtent jūsų produktui!

Mikrobiologiniai procesų išbandymai yra svarbūs paruoštų vartoti maisto produktų gamintojams. Vykdant šį tyrimą ne tik nustatomas monocitogeninės listerijos (Listeria monocytogenes) augimo potencialas (δ), bet ir įvertinama produkto mikroflora, jos pokyčiai bei produkto fizikinių ir cheminių savybių (pH, vandens aktyvumo) pakitimai tinkamumo vartoti laikotarpiu.

 

Susisiekite su mūsų specialistais, kad galėtumėte parengti tinkamumo vartoti trukmės tikrinimo programą, skirtą būtent jūsų produktui!

Greitieji tinkamumo vartoti trukmės bandymai

Greitieji bandymai, t. y. paspartinto sendinimo bandymai, atliekami pritaikant tam tikrų pasirinktų išorinių veiksnių poveikį (šie veiksniai paprastai yra aukštesnė temperatūra ir (arba) drėgmė arba UV spinduliai). Greitieji tinkamumo vartoti trukmės bandymai leidžia greitai įvertinti gaminio ilgaamžiškumą, tačiau dėl juos vykdant taikomų modeliuojamųjų sąlygų būtina patvirtinti rezultatus, gautus standartinėmis sąlygomis, kad būtų galima patikrinti gaminių saugą ir kokybę pasibaigus tikrajam tinkamumo vartoti laikotarpiui. Atlikti greituosius tinkamumo vartoti trukmės bandymus, siekiant nustatyti tinkamumo vartoti trukmę, nėra lengva, todėl gamintojas ir laboratorija privalo tiesiogiai bendradarbiauti visuose jų etapuose – projekto rengimo, analizės ir galutinių rezultatų apibendrinimo. Greitieji tinkamumo vartoti trukmės bandymai atliekami tik tiems produktams, kuriuos galima laikyti kambario temperatūroje ir kurių tinkamumo vartoti terminas yra ne trumpesnis kaip 1 (vieni) metai.

Susisiekite su mūsų specialistais, kad galėtumėte parengti tinkamumo vartoti trukmės tikrinimo programą, skirtą būtent jūsų produktui!

Klasikiniai tinkamumo vartoti trukmės bandymai

Produktų tinkamumo vartoti trukmės bandymai – tai bandymai, kurių metu produktai laikomi nustatytą tinkamumo vartoti laiką specifikacijose arba standartuose nurodytomis sąlygomis (tokiomis kaip temperatūra, santykinė drėgmė, apšvietimas). Sekargas Hamilton savo klientams siūlo maisto produktus laikyti kambario temperatūroje (23 ± 2 °C), šaldytuve (2 ± 2 °C ir 4 ± 2 °C) ir šaldiklyje
(–18 ± 2 °C). Taip pat galima susitarti ir dėl kitokios laikymo temperatūros.

Susisiekite su mūsų specialistais, kad galėtumėte parengti tinkamumo vartoti trukmės tikrinimo programą, skirtą būtent jūsų produktui!