Pakuotės biologinis skaidumas ir kompostavimo galimybės

Patyrusių J. S. Hamilton specialistų komanda teikia produktų kokybės ir saugos patvirtinimo paslaugas ir, svarbiausia, remia aplinką tausojančius sprendimus.

Pastaraisiais metais nepaprastai išpopuliarėjo ekologiškos medžiagos ir pakuotės – tai tiesiogiai susiję su naujomis aplinkosaugos tendencijomis, didėjančiu visuomenės sąmoningumu ir rinkos poreikiais.

Taigi ekologiška pakuotė gali būti aplinkai palankesnė standartinių produktų alternatyva. Didėjanti tokių gaminių paklausa rinkoje verčia daugelį gamintojų sutelkti dėmesį į kompostuojamų ir biologiškai skaidžių medžiagų kūrimą bei tobulinimą.

Sąvokos „biologiškai skaidus“ ir „kompostuojamas“ gali reikšti gaminį, kuris Europos Sąjungoje atitinka Direktyvos 94/62 EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, darniųjų standartų EN 13432:2000 ir EN 14995:2006, skirtų plastikų kompostavimo gebai įvertinti, taip pat standartų EN ISO 20200:2015 ir EN 14045:2003 (mėginio irimo laipsnio nustatymas imituojamomis kompostavimo sąlygomis laboratoriniu mastu) reikalavimus.

Biologiškai skaidžių ir kompostuojamų medžiagų atitikties vertinimą sudaro šie etapai:

  • medžiagos savybių apibūdinimas – medžiagos sudedamųjų dalių identifikavimas;
  • cheminių elementų (Zn, Cu, Ni, Cb, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As, F) tyrimas;
  • kompostuojamumo tyrimas atliekant sietų analizę;
  • biologinio skaidumo tyrimas – tiriamas medžiagos skilimas kontroliuojamomis laboratorinėmis sąlygomis;
  • ekotoksiškumo tyrimas, vertinant sudygusių sėklų kiekį ir augalų masės padidėjimą gautame komposte.

Produktų biologinio skaidumo ir kompostavimo tyrimai atliekami mūsų laboratorijoje.