Dirvožemio tyrimai

Dirvožemio ir vandens aplinkos kokybės patvirtinimas jau tapo standartiniu investavimo etapu. Pirminiai dirvožemio tyrimai yra vienas svarbiausių veiksnių priimant sprendimus dėl investicijų vietos. Mūsų specialistų komanda padės nustatyti optimalią ėminių ėmimo strategiją ir reikiamų tyrimų apimtį.

 

Su žemės paviršiaus kokybe susiję dirvožemio tyrimo etapai:

 • I etapas – taršą galinčios sukelti veiklos rūšies nustatymas;
 • II etapas – rizikingų medžiagų (teršalų), kurių numatoma rasti dirvožemyje arba grunte, sąrašo sudarymas;
 • III etapas – prieinamų naujausių informacijos šaltinių, susijusių su vertinimu, analizė;
 • IV etapas – ėminių ėmimo strategijos parengimas ir išankstinių bandymų atlikimas;
 • V etapas – išsamūs tyrimai.

Tyrimų metu nustačius, kad viršijami taršos rodikliai, padėsime pasirinkti optimalų sprendimą.

 

Atliekame šių teršalų tyrimus:

 • sunkiųjų metalų;
 • neorganinių junginių;

organinių junginių, įskaitant:

 • benziną (C6-C12);
 • alyvą (C12-C40);
 • aromatinius angliavandenilius (BTEX);
 • policiklinius aromatinius angliavandenilius (PAH);
 • alifatinius angliavandenilius;
 • chlorbenzenus;
 • chlorofenolius;
 • PCB;
 • pesticidus;
 • kitus organinius teršalus.

Galime pasiūlyti talpyklas ir duoti nurodymų, kad galėtumėte patys paimti dirvožemio mėginius, kurie vėliau kurjeriu bus išsiųsti į mūsų laboratoriją.